Türkiye'de Nesli Tükenmiş/Kesinleşmeyen Hayvanlar!

Soyu tükenmiş türler

 • Asya fili (Elephas maximus) (MÖ 100) (EN)
 • Kafkas bizonu (Bison bonasus caucasicus) (MÖ 100) (EX)
 • Asya aslanı (Panthera leo persica) (19. yüzyıl) (CR)
 • Asya çitası (Acinonyx jubatus) (19. yüzyıl) (CR)
 • Hazar kaplanı (Panthera tigris virgata) (1970) (EX)
 • Hubarşa (Chlamydotis undutula) (???) (VU)
 • Orman horozu (Tetrao tetrix) (???) (LC)

Nesli tükendiği kesinleşmeyen türler

 • Anadolu leoparı (Panthera pardus tulliana) (1970) (PE)
 • Eski Dünya kunduzu (Castor fiber) (???) (LC)
 • Yılanboyun (Anhinga melanogaster) (???) (NT)

Soyu Tükenmek Üzere Olan Türler

 • Alageyik (Dama dama) (LC)
 • Acem ceylanı (Gazella subgutturosa) (VU)
 • Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) (NT)
 • Akdeniz foku (Monachus monachus) (CR)
 • Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus) (CR)
 • Hint oklu kirpisi (Hystrix indica) (LC)
 • Telliturna (Anthropoides virgo) (LC)
 • Mezgeldek (Tetrax tetrax) (NT)
 • Bozkır kartalı (Aquila nipalensis) (NT)
 • Ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) (LC)
 • Bozkır tuygunu (Circus macrourus) (NT)
 • Ulu doğan (Falco cherrug) (EN)
 • Kelaynak (Geronticus eremita) (CR)
 • Toros kurbağası (Rana holtzi) (CR)
 • Kolan balığı (Acipenser sturio) (CR)
 • Likya orkidesi (Ophrys Iycia)

Soyu Tehlikedeki Türler

 • Kızıl geyik (Cervus elaphus) (LC)
 • Karaca (Capreolus capreolus) (LC)
 • Dağ keçisi (Capra aegagrus) (VU)
 • Çengel boynuzlu keçi (Rupicapra rupicapra) (LC)
 • Anadolu yaban koyunu (Ovis argali anatolica) (VU)
 • Mutur (Phocaena phocaena) (VU)
 • Tırtak (Delphinus delphis) (LC)
 • Afalina (Tursiops truncatus) (LC)
 • Risso yunus (Grampus griseus) (DD)
 • Boz ayı (Ursus arctos) (LC)
 • Susamuru (Lutra lutra) (LC)
 • Yaban kedisi (Felis silvestris) (LC)
 • Sazlık kedisi (Felis chaus) (LC)
 • Bayağı vaşak (Lynx lynx) (NT)
 • Karakulak (Lynx caracal) (LC)
 • Fırat araptavşanı (Allactaga euphratica) (NT)
 • Bayağı yediuyur (Glis glis) (LC)
 • Hasancık (Dryomys nitedula) (LC)
 • Kayauyuru (Dryomys laniger) (DD)
 • Asya bahçe yediuyuru (Eliomys melanurus) (LC)
 • Fare benzeri yediuyur (Myomimus roachi) (VU)
 • Fındıkfaresi (Muscardinus avellanarius) (LC)
 • Sibirya kazı (Branta ruficollis) (EN)
 • Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) (EN)
 • Kızıl çaylak (Milvus milvus) (LC)
 • Kara çaylak (Milvus migrans) (LC)
 • Bayağı atmaca (Accipiter nisus) (LC)
 • Yaz atmacası (Accipiter brevipes) (NT)
 • Çakırkuşu (Accipiter gentilis) (LC)
 • Büyük orman kartalı (Aquila clanga) (VU)
 • Şah kartal (Aquila heliaca) (VU)
 • Yılan kartalı (Circaetus gallicus) (LC)
 • Kızıl akbaba (Gyps fulvus) (LC)
 • Kara akbaba (Aegypius monachus) (NT)
 • Kara kuş (Gypaetus barbatus) (LC)
 • Mısır akbabası (Neophron percnopterus) (EN)
 • Küçük kerkenez (Falco naumanni) (EN)
 • Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) (VU)
 • Bayağı kaşıkçı (Platalea leucorodia) (LC)
 • Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber) (EN)
 • Bayağı turna (Grus grus) (LC)
 • Toy (Otis tarda) (VU)
 • Bayağı bukalemun (Chamaeleo chamaeleon)
 • Caretta caretta (EN)
 • Yıldızlı mersin (Acipenser stellatus) (EN)
 • Rus mersini (Acipenser gueldenstaedti) (EN)
 • Şip balığı (Acipenser nudiventris) (EN)
 • Mersin morinası (Huso huso) (EN)
 • Kardelen (Galanthus sp.)
 • Göl soğanı (Leucojum aestivum)

Sayıları Azalan Türler

 • Kurt (Canis lupus) (LC)
 • Altın çakal (Canis aureus) (LC)
 • Kızıl tilki (Vulpes vulpes) (LC)
 • Araptavşanı (Allactaga elater) (LC)
 • Araptavşanı (Allactaga williamsi) (LC)
 • Kızıl şahin (Buteo rufinus) (LC)
 • Çöl varanı (Varanus griseus)
Kaynak: Wikipedia

0 yorum: